ตั้งครรภ์ 1 สัปดาห์ นับยังไง

ตั้งครรภ์ 1 สัปดาห์ นับยังไง

การตั้งครรภ์เริ่มนับจากวันแรกของปริมาณประจำเดือนสุดท้าย (LMP – Last Menstrual Period) ดังนั้น หากต้องการตรวจสอบว่าตั้งครรภ์ 1 สัปดาห์แล้ว ให้นับจำนวนวันจากวัน LMP จนถึงวันปัจจุบันและหารด้วย 7 เพื่อหาจำนวนสัปดาห์ของการตั้งครรภ์


ตัวอย่างเช่น : หากวันแรกของปริมาณประจำเดือนสุดท้าย (LMP) คือวันที่ 1 มกราคม 2566 และวันนี้เป็นวันที่ 7 มกราคม 2566 ให้นับจำนวนวันจากวัน LMP ถึงวันที่ 7 มกราคม 2566 ได้ 7 วัน และหารด้วย 7 เพื่อหาจำนวนสัปดาห์ของการตั้งครรภ์ จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1 สัปดาห์


โดยปกติแล้ว การตรวจหาการตั้งครรภ์ควรทำในช่วงหลังจากมีการหมดประจำเดือนสุดท้ายประมาณ 2-3 สัปดาห์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจมีความแม่นยำและเป็นไปตามต้องการ


การตั้งครรภ์ 1 สัปดาห์จะหมายถึงการตั้งครรภ์เพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งอาจไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยการตรวจหาฮอร์โมนหรือการตรวจด้วยเครื่องคลื่นเสียงในช่วงนี้ แต่สามารถคาดเดาได้จากการนับจำนวนวันจากวันแรกของประจำเดือนสุดท้าย (LMP) โดยการนับจำนวนวันจาก LMP จนถึงวันปัจจุบันและหารด้วย 7 เพื่อหาจำนวนสัปดาห์ของการตั้งครรภ์


อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบการตั้งครรภ์ด้วยวิธีการตรวจด้วยเครื่องคลื่นเสียงหรือการตรวจหาฮอร์โมนในภายหลังจากการตั้งครรภ์ประมาณ 4-5 สัปดาห์ จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าการตั้งครรภ์เป็นจริงและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดูแลทารกและการคลอดอย่างเหมาะสม

Reference

1. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 200: Early Pregnancy Loss. Obstet Gynecol. 2018 Jul;132(1):e1-e17. doi: 10.1097/AOG.0000000000002754. PMID: 29939987.
2. Centers for Disease Control and Prevention. Pregnancy Loss. 2021. Accessed April 28, 2023. https://www.cdc.gov/reproductivehealth/pregnancy-loss/index.htm
3. National Institute for Health and Care Excellence. Ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management. 2019. Accessed April 28, 2023. https://www.nice.org.uk/guidance/ng126
4. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Committee Opinion No. 774: Opportunistic Salpingectomy as a Strategy for Epithelial Ovarian Cancer Prevention. Obstet Gynecol. 2019 May;133(5):e279-e284. doi: 10.1097/AOG.0000000000003216. PMID: 30969236.
5. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 226: Screening for Fetal Chromosomal Abnormalities. Obstet Gynecol. 2020 May;135(5):e215-e229. doi: 10.1097/AOG.0000000000003820. PMID: 32332569.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว